خط تولید دستمال

با جدیدترین دستگاه های روز دنیا

راه اندازی واحد تولید انواع دستمال های 2 و 4 لایه در بسته بندی های متفاوت به صورت 100% اتوماتیک

دستگاه رول باز کنبرند هانسن هلند
دستگاه جمع کن 4 خط همزمان فعال
دستگاه بسته بندیجعبه ای و اقتصادی
آدرستهران، شهر ری